Wat is HEMA?

HEMA (Historical European Martial Arts) is het bestuderen van historische bronnen die krijgskunsten beschrijven, en deze proberen te reconstrueren. Zwaard & Steen doet dit met Duitse traditie van Johannes Liechtenauer en zijn leerlingen, waarbij het langzwaard het belangrijkste wapen is. Daarnaast doen wij ook aan worstelen, omdat dat aldus dit systeem hoort bij het langzwaard vechten. 

In meer algemene zin is HEMA veel breder dan dat: bronnen vanuit de 14e tot en met de 19e eeuw beschrijven allerlei soorten wapens en krijgskunsten, van langzwaard, zwaard en beukelaar (klein schild), rapier, eenhandige slagzwaarden, hellebaarden, smalzwaard, sabel, floret, bayonet en nog veel meer. Uiteindelijk zijn sabel en floret verder geëvolueerd gedurende de 20e eeuw tot het hedendaagse schermen. 

Deze krijgskunsten die Zwaard & Steen en andere HEMA clubs bestuderen zijn de laatste honderden jaren niet meer in gebruik geweest. 

Kunst én Sport 

Hoewel deze krijgskunst zijn origine heeft in duels en op slachtvelden, doen wij er alles aan het veilig en zonder verwondingen of blessures te kunnen beoefenen. Daarom gebruiken we moderne bescherming en trainingszwaarden die speciaal voor deze sport gemaakt zijn. In deze moderne veilige context gebruiken wij de historische technieken en manieren van vechten zoals die opgeschreven zijn door de oude meesters. 

Door de moderne beschermingsmaterialen is het mogelijk om een competitie-element aan toe te voegen. Zo kunnen we duelleren zonder verwondingen of zelfs dodelijke afloop.

Op deze manier maken we van de oude krijgskunst een moderne sport. 

HEMA in de 21e eeuw 

HEMA groeit alsmaar groter. Sinds de laatste 20 à 30 jaar is het aantal zwaardvechter explosief toegenomen. In Nederland zijn er meer dan 600 mensen die deze krijgskunst beoefenen, en wereldwijd zijn dit er nog veel meer. In Nederland zijn er 10 clubs die verspreid over het hele land. Sinds 2014 is er de overkoepelende Nederlandse HEMA Bond waaraan alle clubs verbonden zijn. Zij organiseert elk jaar de nationale kampioenschappen.  

Zwaard & Steen is bij deze organisaties aangesloten en heeft veel bijgedragen aan het ontstaan van deze organisaties. Wij vinden het van belang dat kennis over H.E.M.A. zo veel mogelijk gedeeld wordt en er zoveel mogelijk bruggen gebouwd worden tussen de verschillende scholen en hun leerlingen.