Vaste_pagina_headers_1170x450px_MATERIALEN

Wapens

Trainingswapens

Naast beschermingsmiddelen maken we ook gebruik van trainingswapens. Wij trainen bij Zwaard & Steen in disciplines met langzwaard, dolk en ringen (worstelen en ongewapend vechten).

Ook de ontwikkeling van onze trainingswapens heeft een hele weg doorlopen. Vroeger gebruikten we zwaardsimulatoren gemaakt van hout of nylon, maar tegenwoordig trainen we eigenlijk alleen nog maar met stalen zwaarden. Dit geeft in onze optiek het beste gevoel en dus ook het beste resultaat.

Samen met een Sloveense smid hebben wij de afgelopen drie jaar gewerkt aan het ontwikkelen van een trainingszwaard welke eind 2014 in productie gegaan is, de Stork Feder. Dit zwaard heeft de eigenschappen van een middeleeuws trainingszwaard én is gemaakt van een hoge kwaliteit staal. Bovendien zijn de materiaaleigenschappen afgestemd op het doel, namelijk contact maken met andere wapens in een dynamische omgeving. Daarnaast gebruiken wij ook trainingszwaarden van de Hongaarse smid Peter Regenyei.

Voor het trainen met dolk, gebruiken wij houten simulatoren van de middeleeuwse rondel-/schijvendolk. Ook beschikken wij over een aantal ongeslepen stalen varianten van deze dolken. De dolk is puur een steekwapen, maar de zijden en snijkanten kunnen wel gebruikt worden in een defensieve actie.

 

Regelgeving omtrent wapens

Wij trainen met en zonder wapens (of in dit geval: sportattributen), specifiek voor het omgaan met wapens voorziet de Nederlandse wetgeving in een aantal artikelen, samengevat in de “Wet wapens en munitie

De wet maakt onderscheid tussen twee belangrijke aspecten: het dragen (voorhanden hebben) van een wapen en het vervoeren van een wapen. Bij beide artikelen staat aangegeven dat deze specifiek op de openbare weg of voor publiek toegankelijke plaatsen gelden.

9° vervoer van een wapen: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen dat zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend;

10° dragen van een wapen: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen anders dan voor vervoer in de onder 9° bedoelde zin;

Onze trainingswapens vallen voor de Wet onder categorie 4:

Categorie IV

  • 1°. Blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I;

  • 2°. Degens, zwaarden, sabels en bajonetten;

  • ~

  • 7°. Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

Omdat onze wapens niet geslepen zijn, kan het zijn dat deze niet direct on Cat.4 vallen maar wel indirect volgens punt 7°. Onze feders vallen sowieso niet direct onder Cat.4 wapens, maar wel indirect.

Om kort samen te vatten: het is verboden om je met je zwaard (trainingszwaard of simulator) op de openbare weg te begeven en het wapen voorhanden te hebben.

Omdat deze wetten worden gevormd en gehandhaafd door de “Dienst Bijzondere Wetten” van de politie, kan het zijn dat de wijkagent niet exact op de hoogte is van de wetgeving. Laat de agent bij twijfel altijd even contact opnemen met de Dienst Bijzondere Wetten.

Bij twijfel of advies kan je altijd onze instructeurs aanspreken, of neem contact op met de dienst bijzondere wetten in je regio.

Wekelijkse trainingen:

Maandag- locatie: Rotterdam
Lessen - 19:30 tot 21:00

Maandag - locatie: Nieuwegein
Lessen - 19:30 tot 21:00

Woensdag - locatie: Rotterdam
Lessen - 19:30 tot 21:00

Donderdag - locatie: Nieuwegein
Lessen - 19:30 tot 21:00

Volg ons op:

      FBicon      YTicon

Contactinformatie:

  • info@zwaard-steen.nl