Reglementen

Hier vind je onze huisregels, algemene voorwaarden, de statuten, en het fysieke en sociale veiligheidsbeleid.

Huisregels

Om de lessen veilig en verantwoord te laten verlopen, hebben wij een aantal huisregels die we hanteren tijdens de les.

1) We verwachten dat iedereen respectvol omgaat met hun medeleerlingen en instructeurs. Help elkaar leren en corrigeer elkaar waar nodig. De instructeurs zien erop toe dat iedereen in een veilige omgeving kan trainen. Leren mag, fouten maken is daar een onderdeel van.

2) Wij trainen met sportattributen die bedoeld zijn als wapen gehanteerd te worden. Het is daarom belangrijk dat er altijd respectvol mee omgegaan wordt. Niet op de grond laten slingeren, gelijk opruimen na gebruik en altijd bewust zijn van wat je in je handen hebt. De enige reden om een zwaard of dolk op te pakken is om ermee te gaan trainen.

2) Als je spullen leent van Zwaard & Steen, ga er dan voorzichtig mee om en ruim deze dan na gebruik ook weer op. Ook als je persoonlijke spullen leent van andere leerlingen.

3) Het dragen van sportkleding is noodzakelijk, het dragen van sportschoenen is verplicht. Het is tijdens de lessen voor zowel mannen als vrouwen verplicht om een toque te dragen.

4) Het is handig om een waterflesje of bidon mee te nemen, zodat je tijdens je training voldoende water kan blijven drinken.

5) Neem indien nodig een handdoek mee.

6) Zorg dat je nagels geknipt zijn en dat lang haar in een staart zit.

7) Alle sieraden af of uit. Indien dat niet mogelijk is, dan zodanig weggewerkt of afgeplakt dat je er bij jezelf of anderen er geen schade mee kan aanrichten.

8) Als je niet kan trainen vanwege een blessure, maar je wil wel aanwezig zijn tijdens de les, dan is daar ruimte voor. Geef dit van tevoren aan bij de instructeurs.

9) Als je je tijdens de les niet lekker voelt, geblesseerd bent of even niet met de training mee kan doen, geef dit dan aan bij de instructeurs. Wellicht kan de instructeur je een alternatieve oefening bieden zodat je wel het maximale uit de les kan halen. Indien dit niet gaat, neem je rust en geef aan wanneer je weer in staat bent om mee te trainen. Heb je rust nodig, dan kan je je altijd even terugtrekken naar de kleedkamers, maar meld dit vooraf altijd bij een instructeur.

10) Als je bij ons traint en je wil een vriend of vriendin als proeflesser introduceren, meld hem of haar dan hier even aan. Meedoen mag altijd, alleen komen kijken is niet toegestaan.

11) Heb je vragen, op- of aanmerkingen of wil je iets met je instructeurs bespreken met betrekking tot het lesprogramma en/of bestellingen, dan is daar na de les alle tijd en ruimte voor.

12. In onze school is er geen plaats voor discriminatie, intimidatie en zinloos geweld. Mochten wij dit constateren, dan volgt direct een lesontzegging en nemen wij contact op met de verantwoordelijke autoriteiten.

13. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen en/of eigendommen tijdens verenigingsactiviteiten. Houd er rekening mee dat onze trainingslocaties openbare gebouwen zijn.


Algemene voorwaarden

Op het volgen van de lessen Europese middeleeuwse krijgskunsten bij Zwaard & Steen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

1. Deelname aan de lessen Europese middeleeuwse krijgskunsten bij Zwaard & Steen is mogelijk vanaf 16 jaar.

2. Na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier kun je deelnemen aan de lessen.

3. Het eerste halfjaar stelt Zwaard & Steen trainingswapens en beschermingsmaterialen ter beschikking. Tijdens deze periode kunnen we je waar mogelijk helpen met het aanschaffen van je eigen spullen. Na een half jaar zijn minimaal eigen handschoenen, borstplaat, schermmasker en achterhoofdbescherming verplicht om aan de lessen deel te nemen. Voor de eigen veiligheid moeten deze materialen door ons goedgekeurd worden.

4. Tijdens de lessen is het dragen van sportkleding noodzakelijk. Indoor sportschoenen met een niet-afgevende zool zijn vereist. Voor zowel mannen als vrouwen is het dragen van een toque verplicht.

5. Het lesgeld moet vooraf, vóór het begin van de maand betaald zijn. Het lesjaar bestaat uit 11 maandelijkse termijnen lopend vanaf september tot en met juli. Bij een betalingsachterstand van 4 maanden of meer word je automatisch uitgeschreven als lid van de vereniging en volgt volledige lesontzegging. Herinschrijving is pas weer mogelijk nadat het nog openstaande lesgeld is betaald.

6. Opzeggen moet per e-mail via het secretariaat. De opzegtermijn is 1 kalendermaand, wat betekent dat de opzegging in werking treedt aan het eind van de eerstvolgende maand na opzegging.

7. Indien je niet in staat bent naar de training te komen, vervalt je verplichting niet om het volledige lesgeld te betalen voor die maand.

8. Bij langdurige geplande afwezigheid, als gevolg van bijvoorbeeld een blessure, is het mogelijk om de contributie voor de trainingen maximaal 3 maanden op te schorten. Dit kan, per e-mail, in overleg met het secretariaat voorafgaand aan de maand waarop je de opschorting in werking wil laten treden. Dit kan dus niet met terugwerkende kracht. De verenigingscontributie van 5 euro per maand loopt wel gewoon door en betekent dat je plaats wordt vrij gehouden in geval van een tijdelijke ledenstop als de trainingsavond vol is.

9. Verandering in het aantal dagen dat je komt trainen moet de maand vóórafgaand aan de wijziging worden aangegeven bij het secretariaat.

10. Wijzigingen in adresgegevens moeten per e-mail aan het secretariaat doorgegeven worden.

11. Bij (vermoeden van) gebruik van alcohol of geestverruimende middelen/drugs/medicijnen voor en/of tijdens de lessen volgt lesontzegging.

12. Deelname aan de lessen is op eigen risico. Een eigen WA-verzekering wordt, naast een goede ziektekostenverzekering, geadviseerd. Zwaard & Steen heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur en de instructeurs naar de deelnemers toe.

13. Met het oog op de veiligheid hebben de instructeurs en hun assistenten ieder moment het recht mensen de toegang tot de lessen te ontzeggen. Aanwijzingen van de instructeurs en hun assistenten dienen te allen tijde opgevolgd worden.

14. In onze school is er geen plaats voor discriminatie, intimidatie en zinloos geweld. Mochten wij dit constateren, dan volgt direct een lesontzegging en nemen wij contact op met de verantwoordelijke autoriteiten.


Statuten en beleid

Onderstaand zijn links naar de statuten, het fysieke veiligheidsbeleid en het sociale veiligheidsbeleid.

Statuten

Fysieke veiligheidsbeleid

Sociale veiligheidsbeleid