Inschrijven

Het is verplicht om eerst een proefles te volgen bij Zwaard & Steen voordat je je kan inschrijven. Na de proefles krijg je een inschrijflink toegestuurd.
Om de lessen te optimaliseren hebben wij specifieke instroommomenten, hierdoor krijg je als beginner de beste start.

De contributie voor de vereniging Zwaard & Steen is 30 euro per jaar plus het lesgeld voor de trainingen die je per week volgt.
1 training per week: 22,50 Euro per maand.
1 training per week en 1 vrije training: 27,50 Euro per maand.
Onbeperkt trainen: 35 Euro per maand.

Voor de contributie gelden de volgende regels:

De contributie en het lesgeld wordt vooraf betaald via automatische incasso.
De jaarcontributie wordt betaald in januari. Bij tussentijdse opzegging volgt er geen restitutie.
Het lesgeld wordt betaald per 2 maanden:

januari/februari
maart/april
mei/juni
juli/augustus
september/oktober
november/december

Nieuwe leden betalen voor de twee maanden waarin ze instromen 30 Euro contributie, wat gelijk is aan het lidmaatschapsgeld. Dit ongeacht wanneer ze instromen, behalve in november/december. Nieuwe leden die in november/december instromen hoeven geen contributie te betalen voor de maanden november/december. Zij betalen het jaarlidmaatschapsgeld in januari, aangevuld met de trainingscontributie voor de maanden januari-februari.
Als je langere tijd niet kunt trainen kun je de trainingscontributie één keer per twee maanden on hold zetten.
Na 3 maanden geen contributie betaald te hebben volgt er automatisch een uitschrijving.
Al wil je meer of minder gaan trainen, laat dit dan even weten voordat je ook daadwerkelijk begint met meer of minder trainen.
Inschrijven houdt ook in dat Zwaard & Steen je automatisch inschrijft bij de HEMA Bond NL. De HEMA bond rekent een jaarlijkse contributie van 15 Euro. Je krijgt hier vanzelf bericht van. Deze inschrijving is nodig voor de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging en een ongevallenverzekering voor jezelf. Met de bondspas krijg je ook toegang tot landelijke bondsevenementen. De Hema Bond NL int zelf haar contributie. Zonder geldig Bondslidmaatschap kan de toegang tot de verenigingsactiviteiten ontzegd worden omdat je op dat moment niet meer gedekt bent door de voor ons verplichte verzekeringen.