Contact

Voor informatie kun je mailen naar:
Bestuursteam@zwaard-steen.nl

Colofon

Zwaard & Steen is een non-profit vereniging gericht op het promoten en laten herleven van de historische Europese krijgskunsten. Alle inkomsten uit deelnemersgelden, evenementen en externe opdrachten worden gebruikt worden gebruikt voor trainingen, de aanschaf van materialen en onderzoek. Zie de statuten voor uitgebreide informatie.

Kamer van Koophandel: 68156820
Rekeningnummer: NL23 RABO 0316 8946 64  (BIC: RABONL2U)