Algemene voorwaarden

Op het volgen van de lessen Europese middeleeuwse krijgskunsten bij Zwaard & Steen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

1. Deelname aan de lessen Europese middeleeuwse krijgskunsten bij Zwaard & Steen is mogelijk vanaf 16 jaar.

2. Na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier kun je deelnemen aan de lessen.

3. Het eerste halfjaar stelt Zwaard & Steen trainingswapens en beschermingsmaterialen ter beschikking. Tijdens deze periode kunnen we je waar mogelijk helpen met het aanschaffen van je eigen spullen. Na een half jaar zijn minimaal eigen handschoenen, borstplaat, schermmasker en achterhoofdbescherming verplicht om aan de lessen deel te nemen. Voor de eigen veiligheid moeten deze materialen door ons goedgekeurd worden.

4. Tijdens de lessen is het dragen van sportkleding noodzakelijk. Indoor sportschoenen met een niet-afgevende zool zijn vereist. Voor zowel mannen als vrouwen is het dragen van een toque verplicht.

5. Het lesgeld moet vooraf, vóór het begin van de maand betaald zijn. Het lesjaar bestaat uit 11 maandelijkse termijnen lopend vanaf september tot en met juli. Bij een betalingsachterstand van 3 maanden of meer word je automatisch uitgeschreven als lid van de vereniging en volgt volledige lesontzegging. Herinschrijving is pas weer mogelijk nadat het nog openstaande lesgeld is betaald.

6. Opzeggen moet per e-mail via het secretariaat. De opzegtermijn is 1 kalendermaand, wat betekent dat de opzegging in werking treedt aan het eind van de eerstvolgende maand na opzegging.

7. Indien je niet in staat bent naar de training te komen, vervalt je verplichting niet om het volledige lesgeld te betalen voor die maand.

8. Bij langdurige geplande afwezigheid, als gevolg van bijvoorbeeld een blessure, is het mogelijk om de contributie voor de trainingen maximaal 3 maanden op te schorten. Dit kan, per e-mail, in overleg met het secretariaat voorafgaand aan de maand waarop je de opschorting in werking wil laten treden. Dit kan dus niet met terugwerkende kracht. De verenigingscontributie van 5 euro per maand loopt wel gewoon door en betekent dat je plaats wordt vrij gehouden in geval van een tijdelijke ledenstop als de trainingsavond vol is.

9. Verandering in het aantal dagen dat je komt trainen moet de maand vóórafgaand aan de wijziging worden aangegeven bij het secretariaat, dit is inclusief deelname aan de wedstrijdtrainingen op vrijdag.

10. Wijzigingen in adresgegevens moeten per e-mail aan het secretariaat doorgegeven worden.

11. Bij (vermoeden van) gebruik van alcohol of geestverruimende middelen/drugs/medicijnen voor en/of tijdens de lessen volgt lesontzegging.

12. Deelname aan de lessen is op eigen risico. Een eigen WA-verzekering wordt, naast een goede ziektekostenverzekering, geadviseerd. Zwaard & Steen heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur en de instructeurs naar de deelnemers toe.

13. Met het oog op de veiligheid hebben de instructeurs en hun assistenten ieder moment het recht mensen de toegang tot de lessen te ontzeggen. Aanwijzingen van de instructeurs en hun assistenten dienen te allen tijde opgevolgd worden.

14. In onze school is er geen plaats voor discriminatie, intimidatie en zinloos geweld. Mochten wij dit constateren, dan volgt direct een lesontzegging en nemen wij contact op met de verantwoordelijke autoriteiten.

Lees ook de huisregels.